Specialist in terraria en hun bewoners
Home » DNA

DNADesoxyriboNucleic Acid    Nederlands: Desoxyribonucleïnezuur

Desoxyribonucleïnezuur of DNA is de belangrijkste chemische drager van erfelijke informatie in alle bekende organismen.

Animatie van de dubbele-helixstructuur van een stuk DNA. De basenparen liggen horizontaal tussen de twee strengen in. De grote en de kleine groeve tussen de strengen zijn goed zichtbaar.