Specialist in terraria en hun bewoners
Home » Nomenclatuur

Nomenclatuur betekent in het algemeen: naamgeving. Onder wetenschappelijke nomenclatuur verstaat men het op systematische wijze benoemen van allerlei zaken. Zo worden eenduidige namen gegeven aan planten, dieren, chemische stoffen, etc.

Dit heeft een eenduidige communicatie als doel: idealiter heeft een wetenschappelijke naam voor iedereen die ermee werkt dezelfde, unieke betekenis.

Wetenschappelijke namen worden veel in de taxonomie gebruikt, bij de indeling van levensvormen.

Schematisch voorbeeld van de indeling in het dierenrijk bij de koninginnepage.