Specialist in terraria en hun bewoners
Home » Slangen » Ontsnappen voorkomen

Ontsnappen voorkomen

Tip voor de beginnende slangenhouder

Laat uw slang niet ontsnappen

 

Wie herkent zich in het volgende verhaal?

Eindelijk is de dag aangebroken dat een wens in vervulling wordt gegaan. Je gaat een slang kopen. Je hebt veel informatie verzameld over het dier en denkt er helemaal klaar voor te zijn. Uiteraard haal je eerst het terrarium, welke helemaal wordt ingericht en wordt uitgetest. Alles werkt, en de temperatuur is oke. Goed, nu kan de slang gehaald worden !!! Een baby rattenslang, want dat zijn beginnerslangen bij uitstek.
Het diertje is echt schattig, een echt wurmpie! Letterlijk en figuurlijk, want het jonge slangetje is niet veel groter dan een worm. Afijn, vol trots wordt de nieuwe aanwinst in het terrarium geplaatst. De volgende dag loop je gelijk naar het terrarium, om te kijken of je baby guttata net zo lekker geslapen heeft, als jijzelf. Je kijkt in het terrarium, maar ziet hem niet kruipen. Niets aan de hand, dan zal die wel onder zijn verstopplekje liggen. Maar als je het verstopplekje optilt, ontdek je tot je grote verbijstering dat het slangetje daar óók niet ligt.... En je denkt: "Shit, mijn slang is ontsnapt !!! .... Hoe kan dat ???"


Goed, dan is het nu tijd om stil te staan bij de oorzaken van deze ontsnappingen. Naar mijn mening zijn er twee redenen aan te wijzen, die de oorzaak zijn van de meeste ontsnappingen.

1 - onderschatting
Mensen onderschatten slangen. Met name beginnende slangenhouders weten niet waar een slang allemaal tot toe in staat is. Dat is jammer, want er is toch veel informatie hierover te vinden op het internet.
De bouw van de slang dient ervoor om door kleine, haast ontoegankelijke, ingangen te komen. Hierbij dient in ogenschouw te worden genomen dat de slang vroeger poten heeft gehad en in de loop der tijd is geëvolueerd. Het gebrek aan poten is dus als het ware een modificatie en zijn dus geen opstakel om door kleine kieren te kruipen !!!
Daarnaast zijn slangen uitermate flexibel, sterk en kunnen de meeste zeer goed klimmen, waaronder de rattenslang.
Het bovenstaande duidt er dus op dat er in een terrarium geen enkele kier mag zitten. Ook niet op plekken waarvan je denkt dat ze er toch niet bij kunnen. Veel baby guttata's ontsnappen door de ruimte tussen de schuifdeurtjes, doordat het u-profiel te breed is.

2 - ondoordachtzaamheid
Aan een terrarium zonder kieren heb je echter helemaal niets als je het deurtje open laat staan. Dit klinkt vanzelfsprekend, maar ik denk dat de meeste slangen ontsnappen door de ondoordachtzaamheid van hun verzorger!!
Ook gebeurt het regelmatig dat er vuil in het u-profiel terecht komt, waardoor het deurtje niet volledig af wordt gesloten. De verzorger denkt het deurtje dicht te hebben gedaan, maar er is een ruimte overgebleven dat genoeg is voor de slang om uit te breken.
Er zijn ook mensen die het deurtje tijdens de schoonmaakwerkzaamheden even open laten staan. Ze lopen even naar de keuken om vers water te halen, komen terug en de slang is weg...
Slangen zijn snel en guttata's zijn géén uitzondering !!! Denk niet dat de slang slaapt, of dat je snel genoeg weer terugkomt. Slangen hebben het precies in de gaten wanneer er zich een mogelijkheid voordoet om te kunnen ontsnappen. Laat je niet verrassen!!

Slangen zijn kunstenaars in het ontsnappen. Ik adviseer beginnende slangenhouders dan ook om dit goed te onthouden. Mijn stelling is geen hypothese maar een weergave van feiten.
Houd jonge slangen niet in glazen terraria met schuifruiten, maar in goed afgesloten curverboxen, tot ze wat groter zijn. Als er luchtgaten in worden geboord, maak deze dan niet té groot. Wil je persé jonge slangetjes in een terrarium met schuifruiten houden, plaatst dan tochtstrippen op de ruiten, opdat de ruimte tussen de schuifruiten wordt afgedicht. Loop verder het hele terrarium af, opzoek naar kieren en dergelijke.
Verder dient de slangenhouder er voor te zorgen dat hij of zij het terrarium iedere keer goed afsluit. Denk niet dat het terrarium goed is afgesloten, maar weet het !!!

"Vertrouwen is goed, controle is beter"

Het verzorgen van slangen is een grote verantwoordelijkheid, draag deze verantwoordelijkheid dan ook!! Een slang is een expert in ontsnappen, maar als jij je zaakjes goed voor elkaar hebt, dan hoeft een ontsnapping nooit te gebeuren.

Waarom is een ontsnapping zo erg?
Wel, allereerst voor de slang zelf. In het terrarium worden de juiste leefomstandigheden gemaakt voor de slang, die hij buiten het terrarium niet snel terugvindt. Vaak, met name in de wintermaanden, is het in ons land veel te koud voor een slang, waardoor hij het niet overleeft.
Maar belangrijker nog is dat iedere ontsnapping van een slang een reëel gevaar vormt voor onze hobby. De meeste mensen zijn bang voor slangen. Dat is dikwijls onterecht, maar wel een gegeven. Wanneer een slang ontsnapt, dan veroorzaakt dat paniek onder een groot deel van de bevolking. Er zijn genoeg berichten in de media, die dat bevestigen. Het maakt overigens niet uit of het om een giftige of niet-giftige slang gaat. Mensen zijn bang voor slangen in het algemeen en zien iedere slang voor hetzelfde aan.
Als er nu te veel ontsnappingen plaatsvinden, kun je erop wachten dat de politiek maatregelen gaat nemen, om zo het gevoel van onveiligheid bij de burgers weg te nemen. Maatregelen zouden kunnen zijn dat het houden van slangen en andere reptielen aan banden wordt gelegd; kortom wordt VERBODEN.

Ik hoop dan ook dat de (beginnende) slangenhouder er nu van doordrongen is dat een ontsnapte slang rampzalige gevolgen kan hebben. Een slang hoeft niet te ontsnappen, zorg er dan ook voor dat dit niet gebeurd !!

E.A. Hennekes