Specialist in terraria en hun bewoners
Home » Vogelspinnen Tarantula's » caresheet vogelspin
Zeer informatieve site over meer dan 2000 links over Arachnids:
  

Het is erg handig als je deze sheet uitprint.

Behuizing in gevangenschap:
Een vogelspin behoeft geen grote ruimte om te leven, een te grote ruimte is niet goed in verband met de prooidieren die dan makkelijk aan de spin kunnen ontkomen. Een volwassen exemplaar kan goed in een terrarium met een ondergrond van ongeveer 25 X 15 cm.
Een goed afsluitend dak is een vereiste omdat de spinnen nog wel eens willen (proberen te) ontsnappen. Op de bodem van het terrarium legt men het liefst een mengsel van potgrond (zonder mest), Turf en boomschorsschilvers, deze laag moet een paar centimeter dik zijn. Neem nooit fijn zand als ondergrond. Een bakje met vers drinkwater is absoluut noodzakelijk, het bakje mag absoluut niet te groot en/of te diep zijn.
Het is belangrijk dat de dieren in een ruimte zitten met een grote luchtvochtigheid. De luchtvochtigheid kunt u in een gesloten (met een glazen kap) terrarium regelen door de bodem nat te sproeien, in een open (met een gazen of geperforeerde plastic kap) kunt u ook nog een stukje vochtig oasis in het terrarium plaatsen. Als u de bodem nat spuit kunt u dit het beste doen door maar de helft van de bodem nat te spuiten, zodat er een droge plek overblijft (nooit op de spin spuiten). Het drinkbakje wordt op het droge gedeelte neergezet.
Ook heeft de spin graag een schuilplaats, in de vorm van een stuk boomschors (het liefst van de kurkeik) of een kapot geslagen bloempotje. Dit kan iedereen naar eigen inzicht en zo natuurlijk mogelijk proberen te cre‰ren. Of deze schuilplaats op het droge of natte gedeelte moet staan hangt een beetje van de voorkeur van de spin zelf af, daarom is het beter meerdere schuilplaatsen te creëren zodat de spin zelf de schuilplaats van zijn eigen voorkeur kan uitzoeken.
Het terrarium altijd op een warme plek zetten, waarbij overdag de temperatuur op mag lopen tot +/- 30ø C, en 's nachts mag de temperatuur zakken tot 18ø C. Het verblijf hoeft niet vaak verschoond te worden, want het is erg belangrijk dat de spin zolang mogelijk gebruik kan maken van de schuilplaatsen die ze zichzelf uitgezocht heeft. Moet het verschonen toch gebeuren, probeer dan dezelfde schuilplaatsen te creëren die de spin voorheen ook gehad heeft.

Voedsel:
Het voedsel van een vogelspin in gevangenschap bestaat voor het grootste gedeelte uit insecten, meestal zijn dit krekels, sprinkhanen, vleesvliegen, en fruitvliegjes voor pasgeborenen. Heel af en toe kan de spin ook wel een zoogdiertje gevoerd worden b.v. een baby muis.
Per week eet een spin ongeveer 5 … 6 krekels (maat 6 of 7), deze krekels moeten levend in het terrarium geplaatst worden. Als na een paar dagen de krekels nog in het terrarium aanwezig zijn, verwijder deze dan. Het kan dan zijn dat de vervelling spoedig op komst is, de spin eet dan niet meer of de spin heeft genoeg gegeten. Sla het voeren dan maar een weekje over en probeer het daarna opnieuw.
De vervelling:
Een heel belangrijk moment in het leven van een spin is de vervelling. Spinnen hebben, zoals alle geleedpotigen, geen inwendig skelet, maar een pantserhuid. Om te groeien moet de spin dus vervellen, hiervoor gaat onder de oude huid een nieuwe huid groeien.
Op een bepaald moment stopt de spin met eten, van een paar weken tot zelfs 6 of nog meer maanden, naargelang de soort. Deze vastentijd duurt tot na de vervelling. Dat de spin dan niet meer eet komt doordat het interne "mondgedeelte" (spinnen hebben geen echte mond, het is meer een soort voedselopening) de maag ook vervangen wordt. Ongeveer op hetzelfde moment dat de spin stopt met eten kan het achterlijf dik worden en soms ook kale plekken beginnen te vertonen. Dit gebeurt lang niet in alle gevallen, daarom is het erg belangrijk goed op te letten wanneer de spin stopt met eten en hoe lang hij of zij dat volhoudt. Tegen die tijd moeten we zorgen dat alle nog aanwezige krekels en andere insecten verwijderd worden, omdat de spin na de vervelling een tijd een weke huid heeft die door b.v. krekels aangevreten kan worden. De spin zal dan sterven.
Ook mag de spin tijdens de vervelling niet gestoord worden, ook dit kan tot de dood van de spin leiden. Pas een dag of drie na de vervelling kan weer gevoerd worden. Tijdens de vervelling gaat de spin op zijn rug liggen en zal zijn poten naar omhoog strekken, de oude huid barst aan de zijkant van het kopstuk open en de spin zal uit de oude huid kruipen. Na de vervelling kunt u de oude huid uit het terrarium verwijderen.
Geslacht:
Bij jonge dieren is het geslacht aleen door een deskundige te zien. Als het dier volwassen is is het niet zo moeilijk om het geslacht te bepalen, het eerste potenpaar van de mannetjes is veel langer geworden en vaak voorzien van tibiaalhaken (een doornachtig uitsteeksel), en de tasterpoten van het mannetje zijn uitgerust met de kopulatieorganen (de emboli) aan ieder uiteinde. Het wijfje krijgt in het midden van het achterlijf, tussen het eerste paar boeklongen, de genetiale opening.
Tamheid:
Vrijwel de meeste vogelspinnen vertonen een agressief karakter en ALLE vogelspinen kunnen bijten, toch zijn er een aantal sooten die bijzonder tam zijn en zonder moeite in de hand genomen kunnen worden. Deze soorten mogen nooit als speelgoed gezien worden, men kan de spin wel over huid laten lopen maar men mag de spin nooit over kledij of andere stof laten lopen. De reden hiervoor is dat de kleine klauwtjes aan de uiteinden van de poten in de stof vast kunnen raken, waarbij de spin een poot kan verliezen.
Als de spin een val van meer dan 20-25 cm ondergaat, kan het weke achterlijf uit elkaar barsten. Er zijn ook de zogenaamde "bombardeer spinnen" die in staat zijn, als ze lastig gevallen worden, de haakvormige brandharen van het achterlijf met de achterpoten af te schieten. Dit wordt vooral gedaan door jonge dieren, het kan irriteren op de slijmvliezen na inademing van de haartjes, ook moet u oppassen voor uw ogen.